Bezpłatne studia w WSZiB już od października 2018 r.

Bezpłatne studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości już od października 2018 r.

Wybór uczelni oraz kierunku kształcenia to jedna z najważniejszych decyzji w życiu.
Warto wybrać szkołę wyższą, która nie tylko gwarantuje rzetelne, akademickie wykształcenie,
a jednocześnie przygotuje do pracy zawodowej. Uczelnia prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości w Krakowie oferuje stacjonarne studia bez opłat czesnego! Projekt dualnego kształcenia
na kierunku Finanse i rachunkowość obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej
w trakcie wykładów, ćwiczeń, przeplatających się z pracą na różnych stanowiskach w sektorze usług
wspólnych/outsourcingowych. Studia tworzone są i realizowane we współpracy z partnerskimi korporacjami, które finansują kształcenie. Jednocześnie uczestnik tego rodzaju studiów otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę.

Korzystając z takiej formy kształcenia absolwent w ciągu sześciu semestrów bezpłatnych studiów:
– uzyskuje tytuł licencjata,
– zdobywa praktykę zawodową,
– jest przygotowany do pracy na średnim szczeblu zarządzania w sektorze outsourcingowym i sektorze usług wspólnych,
– rozwija wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania procesowego w obszarze finansów i  rachunkowości, co przekłada się na kompetencje w zakresie usprawniania procesów biznesowych w centrach usług wspólnych/outsourcingowych,
– biegle włada językiem angielskim współczesnego biznesu.

I Ty możesz skorzystać z takiej oferty!

Główne założenia studiów: