Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Nadszedł czas na kontynuację lub, dla nowoprzybyłych Studentów pierwszego roku, rozpoczęcie nauki w systemie wyższym. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 w semestrze zimowym naszej Uczelni, dla studentów niestacjonarnych odbyła się na naszej Uczelni 29 września, natomiast dla studentów stacjonarnych uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego miało miejsce 2 października natomiast 6 października przywitaliśmy studentów niestacjonarnych studiów II stopnia.

Nasza kolekcja odzieży “Wszibers” cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Wręczenie nagrody Klaudii Piwowarczyk za pracę na rzecz koła sportowego WSZiB.

Inaugurację nowo przybyłych Żaków poprowadził JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski. Aby nowi Studenci mogli poczuć się pewnie i aby wiedzieli do kogo zgłosić się po pomoc w danej sprawie, miało miejsce przedstawienie władz uczelni oraz jej pracowników. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie osiągnięć uczelni, stosowanych innowacji oraz dostępnych nowoczesnych zasobów IT. Uśmiech na ustach wywołała odtworzona krótka relacja z oddania do użytku nowej windy w budynku uczelni. Z dumą zaprezentowano członków doświadczonej kadry naukowej, a także zaplecze dydaktyczne oraz nowoczesne zasoby informatyczne, które znacznie ułatwiają komunikację i naukę studentom naszej uczelni (platformy SUSZI i SAKE). Kolejnym ważnym punktem spotkania było złożenie przysięgi studenckiej oraz wysłuchanie międzynarodowej pieśni „Gaudeamus igitur”, czyli „Radujmy się więc”.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem,
nos habebit humus, nos habebit humus.
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!

Nowym Studentom przypominamy:
• Pomoc w znalezieniu obowiązkowych praktyk studenckich i pracy można znaleźć w Biurze Promocji i Przedsiębiorczości WSZiB.
• W obrębie Uczelni działa szereg organizacji studenckich, takich jak: Samorząd Studencki, redakcja „Multis Multum”, Koła Naukowe organizujące bardzo ciekawe spotkana i warsztaty do udziału w których serdecznie zapraszamy.
• Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na wsparcie i pomoc ze strony starszych, doświadczonych koleżanek i kolegów.

 


Tekst: Anna Miodońska
Zdjęcia: Grzegorz Ososiński