4 Mar '19

Wolontariat – szansa na rozwój i zdobycie wspaniałych doświadczeń

Wolontariat – szansa na rozwój i zdobycie wspaniałych doświadczeń

Z roku na rok obserwujemy zmieniającą się tendencję wśród młodych ludzi, którzy pragną poszerzać swoje horyzonty, doskonalić się zawodowo coraz częściej angażując się w różnorakie projekty jako wolontariusze, nie tylko w kraju, ale także za granicą. Działają oni zgodnie z definicją stworzoną przez Centrum Wolontariatu, która określa wolontariat jako „dobrowolną, świadomą i bezpłatną działalność na rzecz innych, wykraczającą poza więzi koleżeńsko-rodzinne”.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie podejmuje decyzję o zaangażowaniu się w konkretną pomoc na rzecz wybranej organizacji, dzieląc się swoim czasem, umiejętnościami i wiedzą. Takie doświadczenie otwiera umysł i zmienia życie.

Wolontariat zagraniczny jest korzystną inwestycją we własny rozwój. Daje nam wiele korzyści. Podstawowym atutem jest nauka języka obcego, która postępuje znacznie szybciej niż w kraju. Umożliwia nam szybsze przełamanie barier w mówieniu, gdyż jesteśmy zmuszeni do ciągłego kontaktu z otoczeniem. Poza tym wiele organizacji dodatkowo organizuje bezpłatne kursy językowe, często w trakcie trwania pracy. Kolejną korzyścią jest zdobycie duże go doświadczenia, często także zawodowego. Oczywiście, nie sposób nie wspomnieć tu o nowych, ciekawych miejscach, innych kulturach, a nade wszystko o osobach, które poznajemy. Wszystko to wpływa pozytywnie na nasz rozwój, na pokonywanie barier, uprzedzeń, na przeżycie wspaniałych przygód i zawiązanie ciekawych przyjaźni. To prawdziwa szkoła życia, ucząca samodzielności i odpowiedzialności. To niewątpliwie wyjątkowy czas w naszym życiu, kiedy możemy zaangażować się w ciekawe wyzwania, niejednokrotnie czyniąc wiele dobrego nie tylko dla innych, ale też z korzyścią dla nas samych. Wolontariusze są coraz częściej postrzegani są przez pracodawców jako osoby ambitne, odważne, zorganizowane, chętne do pomocy innym, nienastawione tylko i wyłącznie na zysk. Niektóre organizacje wystawiają opinie czy certyfikaty takie jak Youthpass, który coraz częściej traktowany jest na równi ze świadectwem pracy. Dla zainteresowanych: http:// http://wolontariat.org. pl/wolontariusze/wolontariat-zagraniczny/

Oto niektóre organizacje poszukujące wolontariuszy:

EFM – Europejskie Forum Młodzieży posiadające wiele programów edukacyjnych tj: PARTNERSTWA STRATEGICZNE:
Partnerstwa strategiczne to międzynarodowe projekty, które mają na celu:
— opracowywanie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań;
— wspieranie partnerskiego uczenia się oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
— rozwój współpracy międzynarodowej.

AIESEC
Według przedstawicieli państw członkowskich AIESEC świat potrzebował liderów i to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro. Od tamtej pory misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.Misja towarzyszy nam po dziś dzień, dlatego dążymy do jej realizacji, rozwijając w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.

RED CROSS AND RED CRESCENT Organizacja licząca około 12 milionów aktywnych wolontariuszy działających na wszystkich kontynentach.

Czynnie wspomagająca osoby w momentach katastrof, w rozwoju edukacji, w profilaktyce prozdrowotnej na całym świecie.
Wolontariusze Narodów Zjednoczonych ONZ Wolontariat na rzecz pokoju i rozwoju. Działa w nim około 8000 wolontariuszy w 130 krajach.

UNIC Warsaw – Ośrodek informacji ONZ: http://www.unic.un.org.pl/wolontariat/

Experiential Learning International (ELI) i Fundacja Wolontariat i Podróże, zarejestrowana w Polsce. Najpopularniejsze projekty wolontariatów to opieka nad dziećmi w sierocińcach, uczenie dzieci podstaw języka angielskiego, udział w kampaniach profilaktyki chorób, zwalczanie dyskryminacji kobiet, praca w schroniskach dla ofiar przemocy, ochrona środowiska czy opieka nad egzotycznymi zwierzętami.

Caritas Internationalis – katolicka organizacja charytatywna działająca na całym świecie, jak również w Polsce.

UNICEF – organizacja humanitarna niosąca pomoc dzieciom w każdym zakątku świata, w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystaniem, jak również dbająca o edukację i rozwój. Organizacja zapewnia szkolenia wolontariuszom i wydaje referencje.

Wspólnota Arche – nazwana wspólnotą życia, w której mieszkają i pracują osoby z upośledzeniem umysłowym z ich asystentami i wolontariuszami. Obecnie istnieje 140 wspólnot w 40 krajach. 5 grudnia obchodzimy międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Autor: Małgorzata Bobeł
Naukowe Koło Przedsiębiorczości


czerwiec2020-2
Szukaj
Multis Multum

Multis Multum to magazyn studencki tworzony przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości pod nadzorem:

Redaktor Naczelna – mgr Aneta Idzik-Nowak

Adiustator – dr inż. Dominika Woźny  

Kontakt: a.idzik@wszib.edu.pl

Gdzie możesz nas czytać?

Multis Multum to bezpłatny kwartalnik dostępny na terenie uczelni WSZiB przy Al. Kijowskiej 14 w Krakowie.