4 Cze '19

Jak postrzega się Milenialsów w pracy?

Jak postrzega się Milenialsów w pracy?

Milenialsi (tzw. pokolenie Y, osoby urodzone w latach 1983–2001), w ciągu najbliższych 10 lat będą stanowić 75% pracowników na świecie.

Zalety Milenialsów:
• szybko angażują się w życie firmy,
• mają pomysły,są otwarci i tolerancyjni, a wymiana doświadczeń z przedstawicielami starszych generacji dobrze wpływa na pracę zespołu,
• świetnie optymalizują pracę, są spostrzegawczy i odważni w kreowaniu rozwiązań.

Wady Milenialsów:
• brak cierpliwości oraz niechęć do przyjmowania krytyki i nawiązywania relacji z przełożonymi.

Milenialsi różnią się od innych pokoleń oczekiwaniami co do miejsca pracy, wyobrażeniami o karierze i tempie jej rozwoju. Osoby z tego pokolenia są bardzo zorientowane na sukces, ale w pracy często zachowują się defensywnie, skupiają się na tym, co widoczne.

Pokolenie Y uważa, że jest bystrzejsze od swoich kierowników, potrafi lepiej od nich wykonać zadanie lub, że ich kierownicy są po prostu niedoinformowani. Takie postrzeganie buduje bariery w miejscu pracy. To pokolenie oczekuje informacji zwrotnych od przełożonych. Jeśli potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu, częściej zwraca się po nią do znajomych lub szuka rozwiązania w Internecie. To sprawia, że starsi pracownicy postrzegają ich jako zarozumiałych.

Praca dla Milenialsów to dla nich nie tylko wykonywanie obowiązków w firmie – chcą stać się jej częścią i mieć na nią realny wpływ. Jak wynika z globalnego badania Deloitte „The 2016 Deloitte Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders”, lojalność Milenialsów wobec organizacji, w których pracują jest zależna od możliwości rozwoju umiejętności przywódczych, elastyczności warunków oraz poczucia, że wykonywana praca ma cel i sens.

Milenialsi chcą się rozwijać w tempie, które sami sobie określą. Jeżeli ich kariera nie przebiega tak jak sobie założyli, zaczynają się niecierpliwić. Mogą rzucić pracę, zanim okaże się ona ich wymarzonym zajęciem. Mogą odejść, nie odebrawszy stosownej lekcji, która jest im potrzebna na danym etapie ich kariery po to, by zrobić następny krok. Ten brak cierpliwości jest dla nich prawdziwym wyzwaniem– ocenia autor „Millennials@Work”.

Blisko połowa młodych ludzi chce odejść z firmy, w której są zatrudnieni, przed upływem dwóch lat. Odsetek ten rośnie do 66%, gdy perspektywa czasowa wydłuża się do 2020 roku. Często zgłaszają obawy w związku z brakiem możliwości rozwoju umiejętności przywódczych i poczucia, że są niezauważani. 63% przedstawicieli pokolenia Y uważa, że ich umiejętności przywódcze nie są w pełni rozwijane. Najmłodsze pokolenie jest bardziej otwarte na nowe pomysły, niż starsze. Dobrze czują się w różnorodnym środowisku oraz mają wysokie kompetencje technologiczne. Cechują się też wysoką świadomością społeczną i angażują się w organizowane akcje charytatywne. Menadżerowie powinni lepiej zrozumieć młode pokolenie, a Milenialsi powinni lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją.

Milenialsi to pierwsza generacja, która nie widzi siebie w kategoriach podporządkowania, a starszych traktuje jako partnerów. Nie uznaje ich za źródło wiedzy o świecie, bo tę zdobywa samodzielnie. To sprawia, że Milenialsi są postrzegani jako mało zainteresowani, pełni pychy, krnąbrni, mający się za mądrzejszych od starszych, bardziej doświadczonych współpracowników oraz zwierzchników. A to nie tak. Badania pokazują, że Milenials spędzi olbrzymią ilość czasu, próbując dotrzeć do informacji, zanim zwróci się do swojego pracodawcy lub przełożonego. W 2018 roku na rynku pracy było ok. 2 mln przedstawicieli pokolenia Y. W 2025 roku ich liczba wzrośnie do 14 mln.

Źródło: http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23204110, przy-biurku-zmilenialsem- nielatwo-jak-40-latek-ma-sie-dogadac.html

Autor: Dominika Kowalczyk


multis_styczen2021
Szukaj
Multis Multum

Multis Multum to magazyn studencki tworzony przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości pod nadzorem:

Redaktor Naczelna – mgr Aneta Idzik-Nowak

Adiustator – dr inż. Dominika Woźny  

Kontakt: a.idzik@wszib.edu.pl

Gdzie możesz nas czytać?

Multis Multum to bezpłatny kwartalnik dostępny na terenie uczelni WSZiB przy Al. Kijowskiej 14 w Krakowie.