6 Cze '19

Możliwości Sztucznej Inteligencji

Możliwości Sztucznej Inteligencji

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) – dziedzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne życie i robotykę. Sztuczna inteligencja to również dział informatyki zajmujący się inteligencją – tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania. Można ją też zdefiniować jako dział informatyki, zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowane.

Technologia uczenia maszynowego w ostatnich latach dokonała olbrzymich postępów. Podstawy algorytmów sieci neuronowych pochodzą sprzed 50 lat. Dzisiaj mamy dużo lepszą moc obliczeń, dzięki czemu można budować większe sieci neuronowe.

Korzyści AI w ocenie przedsiębiorstw, które wykorzystują tego typu technologie:
• sztuczna inteligencja zapewnia szerszy kontekst i lepszą analizę danych,
• dzięki AI organizacja jest bardziej kreatywna,
• podejmowanie lepszych decyzji,
• maszyny mogą poprawiać wyniki uzyskiwane przez ludzi,
• sztuczna inteligencja uprości skomplikowane stanowiska pracy,
• inteligentne maszyny będą koegzystować z ludźmi.

Wyzwania:
• brak odpowiednich kompetencji wewnątrz organizacji,
• cyberbezpieczeństwo i ochrona danych,
• większość pracowników obawia się, że AI wpłynie na redukcję zatrudnienia,
• opór wobec zmian,
• ludzki osąd jest nadrzędny w stosunku do wniosków maszyny.

Autor: Dominika Kowalczyk


multis_styczen2021
Szukaj
Multis Multum

Multis Multum to magazyn studencki tworzony przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości pod nadzorem:

Redaktor Naczelna – mgr Aneta Idzik-Nowak

Adiustator – dr inż. Dominika Woźny  

Kontakt: a.idzik@wszib.edu.pl

Gdzie możesz nas czytać?

Multis Multum to bezpłatny kwartalnik dostępny na terenie uczelni WSZiB przy Al. Kijowskiej 14 w Krakowie.